ZuidPlus, de bouwers van Zuidasdok

Wie is ZuidPlus?

ZuidPlus is het consortium van de bedrijven Fluor, HOCHTIEF en Heijmans dat bouwt aan Zuidasdok. De opdrachtgever is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. Op 19 januari 2017 is de aanbesteding voorlopig gegund aan ZuidPlus en een maand later vond de definitieve gunning en ondertekening van het contract plaats.

In de periode daarop is de projectorganisatie gegroeid naar zo’n 500 medewerkers om te komen tot een integraal ontwerp. In de zomer van 2019 bleek dat meer tijd nodig was voor een goed en volledig ontwerp. De werkzaamheden aan het ontwerp voor de tunnel en de verbreding van de A10 zijn toen stilgelegd, in afwachting van de uitkomst van het onderzoek van Sybilla Dekker. Zij heeft de opdracht gekregen een verkenning uit te voeren naar nut en noodzaak van de opgaven. Haar advies wordt eind maart 2020 verwacht.

Met zo’n 100 medewerkers is ondertussen hard doorgewerkt aan het voorlopige ontwerp voor het uitbreiden en vernieuwen van station Amsterdam Zuid. In juli 2019 is de breedte van de ingang van station Amsterdam Zuid aan het Mahlerplein meer dan verdubbeld en in november 2019 is een dakdeel van de te komen Brittenpassage op zijn plek geschoven. Van zaterdag 30 mei tot en met maandag 1 juni 2020 bouwen we verder aan de extra reizigerstunnel, de Brittenpassage, voor station Amsterdam Zuid. Met de afronding van het voorontwerp in februari 2020 is een belangrijke mijlpaal behaald en gestart met het definitief ontwerp van het station. Deze is naar verwachting eind 2020 gereed.

Project Zuidasdok

In Zuidas worden de komende jaren duizenden woningen en vierkante meters kantoorruimte gebouwd. Steeds meer mensen reizen van en naar de wijk, met het openbaar vervoer en de auto. Hierdoor is het nu al erg druk op de snelweg A10 Zuid en op station Amsterdam Zuid. Het aantal automobilisten en reizigers blijft komende jaren fors groeien. De ontwikkeling van Zuidas zorgt voor een extra toename. Zonder ingrijpen ontstaan in en rond Zuidas verkeersinfarcten en kan de reizigersstroom op station Amsterdam Zuid niet goed worden verwerkt. Om de bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke Randstad te bewaken en de leefbaarheid in Zuidas te vergroten, treffen we de volgende maatregelen.

 • De verbreding van 4 naar 6 rijstroken en ondergronds brengen van Rijksweg A10 Zuid;
 • De herinrichting van de verkeersknooppunten Amstel en De Nieuwe Meer;
 • Het uitbreiden en vernieuwen van het station Amsterdam Zuid;
 • Het opnieuw inrichten van het stationsgebied.

Het project is complex en wordt gekenmerkt door veel raakvlakken en afhankelijkheden en wordt gerealiseerd in een relatief klein en intensief bebouwd gebied. Station Amsterdam Zuid wordt compleet vernieuwd en groeit uit tot een compacte en hoogwaardige openbaar vervoerterminal, waar trein, tram, bus, taxi en fiets samenkomen. In de openbare ruimte rondom het station komen pleinen, wandel- en fietsroutes. Er is veel aandacht voor groen. Zo krijgen de tunneldaken een groene inrichting. Ook de gebouwen die onderdeel zijn van het station worden voorzien van een groen dak.

Wilt u meer informatie over Zuidasdok? Ga dan direct naar zuidas.nl.
Hier leest u over alle projecten in Zuidas en de actuele werkzaamheden.

Heeft u vragen over het project, neem dan contact op met het Informatiecentrum Amsterdam Zuidas: telefoon 0800-5065 of e-mail: contact@zuidas.nl.

Zuidasdok over 10 jaar

Deze film geeft een impressie van het project Zuidasdok over 10 jaar.

Samenwerking

Kunt u of uw bedrijf een positieve bijdrage leveren aan Project Zuidasdok, dan nodigen wij u van harte uit om ons te mailen op inkoop@zuidplus.amsterdam.

Graag in uw mail de volgende zaken aangeven:

 • Korte introductie van u/uw onderneming;
 • De industrietak(ken) waarin u actief bent;
 • Specialismen;
 • Personeelsgrootte;
 • Jaaromzet;
 • Referenties;
 • Enkele zinnen waarin u uw onderneming voorstelt.

Mochten wij meer informatie van u wensen te ontvangen, dan neemt een medewerker van onze Inkoopdesk contact met u op.

Contact

Bezoekadres ZuidPlus
Prof. W.H. Keesomlaan 1
1183 DJ Amstelveen

Contact met Zuidasdok
(Informatiecentrum Amsterdam Zuidas)
Telefoon: 0800-5065
Email: contact@zuidas.nl